Nebaidieties rakstīt! Šogad "Sprīdī labākai dzīvei"– māksla, kultūra un ārpusklašu izglītība

2014. g. 27. februāris


Arī šogad notiks Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) un Latvijas Avīzes kopīgi rīkots projektu konkurss "Sprīdis labākai dzīvei". Saruna ar RBLF valdes priekšsēdētāju INGU ŠĪNU.

Kādas ir 2014. gada konkursa "Sprīdis labākai dzīvei" prioritātes?
– Šā gada konkursā būs tikai viena kārta, lai ātrāk būtu zināmi visi uzvarētāji un ātrāk varētu ķerties pie projektu īstenošanas, jo gan vides projektus, gan jebkuru remontu (un tādu projektu mums ir daudz) labāk veikt vasarā. Šogad "Rīga 2014" gadā nolēmām, ka arī mūsu konkursā gaidīsim projektus mākslas un kultūras jomās – piemēram, lauku muzeju ekspozīciju modernizēšana un atraktīvāka pasniegšana, kultūras namu uzlabošana, lai tur kūsātu kultūras un mākslas dzīve un tajā varētu iesaistīties gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Otra joma – zinātniski izglītojoši projekti, bērnu un jauniešu jaunrade. Gribētu, lai bērnos un jauniešos raisītos interese par kādu konkrētu zinību jomu, tālab atbalstīsim ne tik bieži sastopamus pulciņus un interešu centrus, piemēram, robotu būve vai zaļās enerģijas ieguve.
Cik projektu varēsim atbalstīt, būs atkarīgs no iesniegto projektu tāmēm. Maksimālā summa vienam projektam šogad ir 4000 eiro. Uzvarētājus noskaidrosim, kā parasti – žūrijas komisija izskatīs visus iesūtītos projektus un izvirzīs labākos un piemērotākos sabiedrības balsošanai. Projektus varēs iesniegt no 1. marta līdz 31. martam.– Ko varat ieteikt projektu rakstītājiem?
– Nebaidieties rakstīt. Uzrakstīt projektu mūsu fondam ir pavisam viegli. Ieejiet mājas lapā, aizpildiet veidlapu. Ja ir kādi jautājumi, tos vienmēr var uzdot un visu noskaidrot – piezvaniet, uzrakstiet!
RBLF strādā jau septiņus gadus, izskatām ap 500 projektiem gadā un jau ar sirdi jūtam, kurš projekts nācis no tīras un labas sirds. Mazs paveikts darbiņš, vēl viens mazs darbiņš – un mēs kopā veidosim sev apkārt labāku dzīvi, labāku valsti. Mēs esam izvēlējušies nebraukt prom, audzināt te bērnus un tāpēc darīsim visu, lai kļūtu labāk. Mūsu fonda dibinātājs – viens no Rietumu bankas galvenajiem akcionāriem un vadītājiem Arkādijs Suharenko vienmēr saka: "Ja tev ir, tev ir pienākums dalīties!" Un šie viņa labie vārdi atbalsojas arī manī jau no mūsu fonda darbības pirmās dienas.

Kā bankas akcionāri vērtē RBLF, "LA" un sabiedrības sadarbību konkursā "Sprīdis labākai dzīvei"?
– Rietumu banka strādā ar lielajiem starptautiskajiem klientiem. Taču tās galvenie akcionāri dzīvo Latvijā, un viņiem rūp sava valsts, viņiem ir svarīga tās izaugsme un labklājība. Tāpēc Rietumu banka ir patiešām korporatīvi atbildīga banka, un šī atbildība izpaužas darbos.
Šo gadu laikā esam atbalstījuši simtiem projektu visos Latvijas nostūros. Ieguldīts ne mazums pūļu, laika un līdzekļu, bet tas ir tā vērts, ja ir redzams darba iznākums! Es vienmēr esmu guvusi akcionāru atbalstu šā konkursa īstenošanā. Ne velti tas notiek jau septīto gadu.

– Kas jūs pašu iepriecina, vērojot konkursu?

– Cilvēki kļūst rosīgāki un atbildīgāki – projektus rakstot rēķina, kalkulē, iesaista vietējos uzņēmējus (kurus īpaši aicinu atsaukties, jo dažreiz tieši šis viņu mazais atbalsts "palaiž" visu projektu). Projekti ir kļuvuši interesantāki. Man ļoti patīk, ka cilvēki reģionos šodien zina un prot ne tikai to pašu ko Rīgā, bet daudzos gadījumos vēl vairāk. Jo galvenais jau ir nevis tas, cik lielā pilsētā vai ciemā tu dzīvo, bet uz ko tiecies, ko gribi dzīvē paveikt. Lai atbalstītu šīs pozitīvās tendences, šogad, kā jau teicu, viens no virzieniem ir izglītojošie un jaunrades projekti.


– RBLF atbalsta vēl arī citus projektus. Kādi tie bijuši pēdējos gados?
– Par fonda projektiem es varētu runāt stundām. Stāstīt labo, interesanto, par to, kā projekts mainījis cilvēku dzīvi. Par cilvēkiem, kuri īsteno projektus. Par prieku, par izdošanos. Par kādu sāpi, šķiet, arī.
Protams, 2013. gads visiem paliks atmiņā ar "Maxima" traģēdiju. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas atsaucās un piedāvāja naudu palīdzībai. Tagad mūsu palīdzības summa ir izaugusi pāri par 100 000 saziedotajiem eiro un aizvien fondā ir nauda, un tā vēl ienāk gan no bankas darbiniekiem, gan klientiem jaunu vajadzību segšanai. Pašlaik esam palīdzējuši ģimenēm, kas zaudēja tuviniekus, esam atvēruši depozītus mācībām visiem bērniem, kuri zaudēja vecākus, divus vissmagāk cietušos ugunsdzēsējus glābējus esam aizsūtījuši uz Vāciju rehabilitācijā. Kopš marta sāksim lielu akciju ugunsdzēsēju darba un atpūtas telpu uzlabošanai. Tie ir vēl 50 000 eiro Rīgas reģiona nodaļām, par ko fonds iepirks nepieciešamo, lai ugunsdzēsēji starp izsaukumiem varētu atpūsties un gatavoties darbam, apkopt savu inventāru. Pirms pieciem gadiem sapratām, ka medmāsu profesija ir apdraudēta – zemas algas, aizbraukšana no valsts, smags darbs. Sākām projektu "Meklējam sirdsmāsiņu!", kur var nobalsot par nodaļas labāko, sirsnīgāko, mīļāko māsu. Katras nodaļas labākā māsa saņem mūsu fonda prēmiju – 500 latus. Šīs profesijas cilvēki ir pelnījuši mūsu visu "paldies" ne tikai par ārstēšanu, par labu vārdu bērnam, bet arī par mierinājumu mums – vecākiem. Es lepojos, ka šogad labākā māsiņa ir no Liepājas, un uzminiet, cik "paldies" anketu mēs par viņu saņēmām – 1800! Un es priecājos un nevarēju noslēpt asaras, kad pieņemšanā redzēju jau agrāk godinātas māsas. Un arī to māsiņu, kurai nezinu vārda, bet kuru vienmēr atcerēšos un kura brīdī, kad mūsu mazais bērns bija slimnīcā un šķita, ka pasaule ir apstājusies, prata atrast tos labos vārdus.
Pirms diviem gadiem sākām ļoti interesantu darbu ar visu Latvijas konfesiju baznīcām – atbalstām baznīcu kā kultūras pieminekļu restaurāciju. Saņēmām tik daudz projektu, ka tos vērtēt aicinājām palīgā speciālistus no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Arī šogad plānojam sniegt atbalstu baznīcām.
Pagājušogad sākām projektu konkursu mūzikas skolām, kuras aicinājām uzrakstīt, kādas ir apdāvinātāko bērnu vajadzības. Priecājos, ka to izdarījām ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Un tādējādi 21 bērns – pa četriem no katra reģiona un Rīgas – saņēma fonda atbalstu. Citiem sedzam izmaksas dalībai konkursos ārzemēs, citiem – stundas pie privātskolotāja. Šogad šā konkursa ideju turpinām kopā ar Inesi Galanti un projekts pieaug mērogā un svarīgumā. Latvijā ir daudz muzikāli talantīgu bērnu. Mēs būsim gandarīti, ja kāds pēc pieciem vai desmit gadiem teiks: "Un tad RBLF izsludināja konkursu, es pieteicos... Un tagad manas koncertturnejas ir saplānotas pieciem gadiem." Piesakieties! Konkurss jau sācies, norit kopā ar pašvaldībām, bērniem nav nekur jābrauc, tikai jāatsūta video.
Vēl ir desmitiem projektu, ar ko lepojos: grāmatu izdošana, rotaļlaukumu izveide, sadarbība ar Mākslas muzeju, maznodrošināto bērnu sūtīšana uz sporta nometnēm un vēl, un vēl.

ILZE VĪTOLAKonkursa nolikums

Pieteikuma veidlapaVesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv