Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) konkurss “Sprīdis labākai dzīvei” ir sācies

2013. g. 25. februāris


Kā RBLF klājies pagājušajā gadā, kas iecerēts šogad? Saruna ar fonda valdes priekšsēdētāju INGU ŠĪNU.

- RBLF finansē daudzas ieceres. Kādi ir fonda lielākie veikumi 2012. gadā?

Jā, “Sprīdis labākai dzīvei” ir tikai viens no Rietumu Bankas labdarības projektiem. Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Esam palīdzējuši tapt skaistām izstādēm, krāšņiem katalogiem, esam dāvinājuši eksponātus, palīdzējuši tos atvest uz izstādēm. Īpaši jāmin Faberžē izstāde mākslas muzejā “Rīgas Birža” 2012.gadā. Tā patika visiem, kas vien to apmeklēja, par to esam gandarīti.
Jau septiņus gadus sadarbojamies ar Latvijas Leļļu teātri. Ziemassvētku laikā apmaksājam aktieru darbu un ceļa izdevumus, lai viņi varētu aizbraukt pie bērniem uz tām Latvijas vietām, kur kultūras dzīve netiek bieži atsvaidzināta ar dažādiem pasākumiem. Leļļu teātra izrādes pulcina apkaimes bērnus no skolām, internātskolām, bērnu namiem un daudzbērnu ģimenēm. Ļoti priecājamies, ka šie bērni var baudīt labestīgas, sirsnīgas viesizrādes, turklāt bez maksas.
Pagājušajā gadā atsākām jauko projektu “Meklējam sirdsmāsiņu”, kur atbalstām mīļākās, labākās, darbīgākās māsiņas, ko mums iesaka mazie slimnieki un viņu vecāki. Divdesmit sešām labākajām Bērnu slimnīcas māsiņām dāvājām balvu – 500 latus katrai. Cenšamies gan celt māsu darba prestižu, gan kaut nedaudz papildināt viņu budžetu, jo atbildīgais un ļoti vajadzīgais darbs ir vāji atalgots. Šogad sirdsmāsiņu meklējumos dosimies arī ārpus Rīgas.
Daudz esam palīdzējuši skolām un internātskolām – esam devuši naudu gan remontiem, gan kabinetu un sporta laukumu ierīkošanai. Kā ik gadus atbalstām maznodrošināto bērnu vasaras un sporta nometnes, audžuģimenes, bērnu namus...Dienas Gada Balvu kultūrā. Palīdzam onkoloģiskai biedrībai finansēt psiholoģisko palīdzību, lai cilvēki pēc smagas operācijas spētu atgriezties dzīvē.
- Vai ir uzsākts arī kāds līdz šim nebijis projekts?

2012. gadā aizsākām Latvijā vēl nebijušu projektu “Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšana”. Gadiem esam atbalstījuši dažādu baznīcu lūgumus finansēt altārgleznu restaurāciju, uzlikt baznīcai jumtu vai remontēt telpas. Pērn RBLF palīdzību baznīcām izstrādājām kā projektu konkursu, lai līdzekļi plūstu vairāk uz reģioniem, uz visu konfesiju dievnamiem un lai visiem būtu vienādas iespējas un noteikumi, lai saņemtu mūsu finansējumu. Bijām priecīgi pārsteigti, saņemot vairāk nekā 100 projektus no visām konfesijām. Paši nespējam izlemt, kādas vajadzības būtu visnepieciešamākās, tālab pieaicinājām ekspertus – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Kopīgi izraudzījāmies septiņus vērtīgākos projektus. Šo konkursu turpināsim arī šogad, jo redzējām, ka ap baznīcām ir dzīvība - daudzviet baznīcās pabaro izsalkušos, apģērbj trūcīgos, baznīcās cilvēki meklē patvērumu un garīgumu.
- Kādas ir RBLF ieceres 2013. gadā?

Turpināsim iesāktos projektus, bet jaunus konkursus mums pasaka priekšā dzīve. Gadiem saņēmām lūgumus no mūzikas skolām. Domājām, kā palīdzēt. Šogad izsludināsim jaunu konkursu, kurā atbalstīsim apdāvinātu bērnu muzikālo attīstību. Katra Latvijas mūzikas skola varēs pieteikt kādu audzēkni meistarklasēm, dalībai mūzikas konkursos, individuālām papildus nodarbībām pie mūzikas pedagogiem, radošām nometnēm. Pieteikumus vērtēs žūrija - RBLF pārstāvji un mūzikas eksperti – muzikologs un profesors Boriss Avramecs un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis. Ceram saņemt daudz pieteikumu. Lai lauku mūzikas skolas nebaidās, sak’ – ko nu mēs...Rīgas mūzikas skolu un novadu mūzikas skolu talantīgajiem bērniem būs vienādas iespējas, jo konkursa nolikumā reģionu skolām esam iestrādājuši kvotas.
- Tagad par to, kas jauns gaidāms konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” sestajā gadā? Kādiem mērķiem piešķīrumi iecerēti?

Piecos sadarbības gados esam novērojuši - projektu kvalitāte ir labāka, arī to uzraudzība un realizācija sokas raitāk, ja ieceri ir atbalstījusi un līdzfinansējusi vietējā pašvaldība vai kāds uzņēmums, vai Eiropas projekta līdzfinansējums. Tāpēc šogad konkursa nolikumā ir jauninājums – vismaz 15% no projekta kopējās summas ir jābūt vietējo pašvaldību vai uzņēmēju līdzfinansējumam. Ļoti gribam, lai labdarībā iesaistās arvien plašāks sabiedrības loks.
Sevišķi priecāsimies par projektiem, kas paredz ierīkot jaunas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas - lai taptu jauni un tiktu pilnveidoti vecie rotaļu, sporta laukumi, vietas, kur var adīt, šūt, mācīties gatavot ēdienu. Atbalstīsim arī projektus ar vēlmi uzlabot rehabilitācijas vietas, kur palīdzētu cilvēkiem ar veselības un kustību traucējumiem. Protams, priecāsimies saņemt interesantus un vajadzīgus projektus citās jomās, kas varbūt mums neienāk prātā, bet kas sabiedrībai kādā ciemā būtu svarīgas. Šogad konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” finansējums ir 15 000 latu, katram projektam no 1000 līdz 3 000 latiem, tātad šogad varētu būt ap 6 līdz 12 atbalstītu projektu. Tos žūrija izskatīs un sabiedrības balsojumam izvirzīs divās kārtās.
- Sabiedrības balsojums par projektiem notiks jau trešo gadu. Cik būtisks tas ir?

Sabiedrības balsojums ir galvenais mērinstruments, kas nosaka, vai kāds projekts ir patiesi svarīgs. Te, Rīgā, žūrija var spriest un spriest, bet cik daudzi gaida šo projektu, kam to reāli vajag, parāda balsojums. Prieks, ka labajiem darbiem dzimtenē seko un par projektiem balso arī tie, kas pašlaik iztiku pelna Lielbritānijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Austrijā. Arī viņu balsis bija starp 15 000 balsotājiem par konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” 2012.gada projektiem. Atklāti sakot, mēs, RBLF darbinieki, pārdzīvojam, ja esam saņēmuši labu projektu, bet par to nenobalso pat paši iesniedzēji. Jājautā, kam tad šis projekts būs vajadzīgs? Ja kāds jūsu dzimtajā pusē ir ar mieru īstenot projektu – sapurinieties un iesaistieties!
- Kā piecos gados ir mainījusies sabiedrības attieksme pret konkursu?

Projektu ir aizvien vairāk, tie ir pamatotāki, profesionālāk uzrakstīti. Projektu pieteicēji pret darāmo izturas nopietni, un projektu kvalitāte ir ļoti augusi. Cilvēki necer vienīgi uz bankas naudu, bet meklē vēl citus sadarbības partnerus. Labs piemērs pērn bija Liepājas centra pamatskolā. Lai atjaunotu sporta laukumu, skolas pārstāvji rakstīja projektu gan konkursam “Sprīdis labākai dzīvei”, gan “Labie darbi”, gan lūdza talkā Liepājas sporta padomi. Skolotāji, skolēni un viņu vecāki kopīgā talkā daudz ko paveica savām rokām Un vēl skolas kaimiņi - firma “Liepājas enerģija” salaboja un nokrāsoja sētu. Labā griba un izdoma paveic tik daudz! Aicinu arī tos, kas sabiedriskajā balsojumā atbalsta kādu projektu, iesaistīties tā īstenošanā kaut vai ar pāris krāsu bundžām vai savu darbu.
Esam priecīgi par sadarbību ar “Latvijas Avīzi”. Šī avīze nonāk mājās pat vistālākajos Latvijas nostūros, cilvēki uzzina par konkursu un atbalsta projektus. Un pēc tam lasa, kas labs ir padarīts.

Konkursa Nolikums

Pieteikuma veidlapa


Uzziņai:

2012. gadā RBLF atbalstīja šādus konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” projektus:

1. Jēkabpils novada bērnu sacerētu dzejoļu krājums “Raksti dzejoli pats!”;
2. Apkures sistēmas ierīkošana Jelgavas biedrības “Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”” namā;
3. Jaunu mūzikas instrumentu iegāde Cēsu 1. pamatskolas skolēniem;
4. Liepājas centra pamatskolas sporta laukuma uzlabošana;
5. Alūksnes novada vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabineta virtuves bloka renovācija;
6. Krīzes centra “Patvēruma māja” ēkas atjaunošana Beverīnas novada Kauguru pagastā.

2013. gada konkursā “Sprīdis labākai dzīvei” galvenokārt atbalstīs projektus šādās jomās:

· apkārtējās vides veidošana un piemērošana aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida īstenošanai (t.sk. bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi);
· sociālās vides, rehabilitācijas un veselību veicinošu pakalpojumu uzlabošana (t.sk. bezmaksas, visiem pieejamas veselību uzlabojošas rehabilitācijas ierīces, bērnu veselības uzlabošana);
· kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem.

ILZES VĪTOLAS TEKSTS

ANDAS KRAUZES FOTOVesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv