Sākas pieteikumu pieņemšana konkursam „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”

2013. g. 30. aprīlis


No 1. maija Rietumu Bankas labdarības fonds sāks pieņemt pieteikumus konkursam „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”. Konkursa mērķis - pilnveidot muzikālās izglītības iespējas apdāvinātiem bērniem, veicināt dalību konkursos un festivālos, piedāvāt bērniem pilnveidot savas zināšanas un paplašināt attīstības iespējas muzikālajā jomā.

Rietumu Bankas labdarības fonds visus sešus savas darbības gadus regulāri saņem mūzikas skolu vadītāju un pedagogu, kā arī skolēnu vecāku iesniegumus, kuros lūgts atbalstīt bērnu muzikālo izglītību. Tādēļ šogad fonds ir izstrādājis un izziņojis īpašu programmu „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”, kas ļaus labāk organizēt projektu saņemšanu un izskatīšanu, kā arī lai dažādu Latvijas reģionu bērniem būtu iespēja attīstīt savas muzikālās dotības, bet vēlāk arī veidot profesionālo karjeru šajā jomā.
„Piedalīšanās šajā programmā ir unikāla iespēja pilnībā atklāt muzikāli apdāvināto bērnu talantu un palīdzēt viņiem attīstīt savas spējas. Nav noslēpums, ka Latvijā, it īpaši reģionos, daudzi vecāki ģimenes materiālā stāvokļa dēļ nevar saviem bērniem nodrošināt muzikālo izglītību. Mūsu fonda uzdevums ir palīdzēt tiem jaunajiem mūziķiem, kuriem šāds atbalsts nepieciešams,” – saka Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

Projektu pieņemšana dalībai konkursā turpināsies no 1. maija līdz 30. jūnijam – tos varēs iesniegt mūzikas skolas no visas Latvijas. Projektos var iekļaut gan piedalīšanos meistarklasēs, kursos, semināros, starptautiskos konkursos un festivālos, gan arī apmācības pie labākajiem Latvijas un ārzemju pasniedzējiem. Viena konkursa projekta maksimālais finansējuma apjoms ir tūkstoš latu.

Lai nodrošinātu projektu maksimāli objektīvu un taisnīgu novērtēšanu, konkursa ietvaros ir izveidota žūrija, kuras sastāvā ir Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un mūzikas jomas profesionālie eksperti – profesors un muzikologs Boriss Avramecs un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis.

Pēc Viestura Mežgaiļa domām šis konkurss var dot daudz laba muzikālo talantu attīstībai Latvijā. „No savas personīgās pieredzes zinu, ka talantīgi bērni ir visā Latvijā. Piemēram, nesen es biju Latgales pianistu konkursa žūrijā un redzēju jaunos talantus, kuru izpildījuma līmeni varētu apskaust pat Emīla Dārziņa mūzikas skola. Ir svarīgi atbalstīt šādus jaunos mūziķus, lai viņi varētu radoši attīstīties.”

Konkursa žūrijas loceklis Boriss Avramecs uzsver, ka Latvijā darbojas lieliska muzikālās izglītības sistēma, taču daudzi talantīgie bērni dzīvo tālu no lielajām pilsētām, un iespēja attīstīt savas dotības lielākoties ir tiem, kurus vecāki spēj izvadāt uz papildus stundām un konkursiem – bieži vien pat simtu kilometru attālumā. Ir ļoti svarīgi, lai talantīgais bērns nonāktu laba pedagoga rokās, tam var būt izšķiroša ietekme uz viņa likteni,” ir pārliecināts profesors.

Muzikālās kultūras attīstība Latvijā ir svarīga arī visplašākajā nozīmē, jo tā ne tikai veicina intelektuālo progresu, mākslas un kultūras uzplaukumu, bet arī dod nenovērtējamu ieguldījumu valsts starptautiskā tēla veidošanā.

„Latvija ir pazīstama kā valsts, kas devusi pasaulei veselu plejādi ļoti talantīgu, izcilu mūziķu – pianistu, vijolnieku, diriģentu, operdziedātāju. Muzikālā kultūra jāatbalsta šajā nemainīgi augstajā līmenī, tas jādara mērķtiecīgi, sistemātiski un ar prātu, nevis „pēc pārpalikuma principa”. Esmu ļoti priecīgs, ka Rietumu Bankas labdarības fonds ir atradis šādu iespēju un ļaus jaunajiem mūziķiem pietuvoties savam sapnim,” saka Boriss Avramecs.

Konkurss „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai” nebūt nav pirmā Rietumu Bankas labdarības fonda programma muzikālās izglītības jomā. Fonds regulāri īsteno dažādus projektus, kuru mērķis ir bērnu drošība, bērnu veselība un izglītība, tostarp muzikālā izglītība.

Piemēram, 2011. gadā fonds kopā ar Rīgas domi veica Pāvula Jurjāna mūzikas skolas jauno telpu rekonstrukciju; to pilnīgai renovācijai fonds piešķīra vairāk nekā 100 tūkstošus latu.
Vairāku gadu laikā fonds ir īstenojis arī daudz citu projektu – atbalstījis mūzikas skolas Rīgā, Saldū, Dobelē un citos Latvijas reģionos.
Fonds piešķīra arī stipendiju jaunās, talantīgās vijolnieces Elīnas Bukšas studijām un atbalstīja viņas koncertdarbību.
Šogad, pateicoties fonda atbalstam, ar lieliem panākumiem noritēja pirmais starptautiskais bērnu mūzikas festivāls „Avanti!”.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapaVesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv